• info@alghadirco.com

  

  

گواهینامه های شرکت بین المللی غدیر صنعت ماندگار

گواهینامه های شرکت بین المللی غدیر صنعت ماندگار

شرکت بین المللی غدیر صنعت ماندگار در راستای ارتقای کیفیت تولیدات خود موفق به اخذ گواهینامه های بین المللی ایزو، BQS و مدیریت سیستم شده است.

رمز ماندگاری ما

هدف گذاری، برنامه ریزی و حرکت هوشمندانه در جهت نیل به تولید محصولی با کیفیت و مهندسی شده

رمز ماندگاری ما

به خدمات ما نیاز دارید؟