• info@alghadirco.com

  

  

دستگاه سورتینگ

سورت یا طبقه بندی محصولات مواد غذایی
از قبیل خرما، نبات خورد شده، میوه جات با سرت دقیق
از دو سایز خروجی تا ۵ سایز خروجی
با ظرفیت ۲ تن در ساعت

به خدمات ما نیاز دارید؟