• info@alghadirco.com

  

  

دستگاه بالابر متحرک خرما

- قابلیت تنظیم ارتفاع
- ظرفیت بارکشی ۲ تن در ساعت
- تمام استیل دارای نوار از جنس PP ویژه مواد غذایی

به خدمات ما نیاز دارید؟