• info@alghadirco.com

  

  

نوار بالابر ثابت

- جهت انتقال محصول خرما از سطح نزدیک زمین به ارتفاع
مورد نظر ( مثال : انتقال به دستگاه توزین )
- ظرفیت بارکشی ۲ تن در ساعت
- تمام استیل دارای نوار از جنس PP ویژه مواد غذایی

به خدمات ما نیاز دارید؟